Katalog zbiorów KBP
Aleph logo KBP Bibliograficzna
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka  
 
 
KBP Bibliograficzna - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Uchwała nr XLVIII / 697 / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Franciszkańska - Krańcowa" w Koszalinie.  Koszalin : Urząd Miejski, 2014. --   1 s. ; 30 cm + zał.: Wyrys mapy. - 1 s.

Kliknij link "zamówienie", aby złożyć zamówienie dla egzemplarza.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Liczba zamówień Kod kreskowy
Zamówienie
Szczegóły

Udostępniany na miejscu BG Czytelnia regionalna Czytelnia regionalna 43/2014/ds reg I.6b
B98125
No Previous Page No Next Page