Katalog zbiorów KBP
Aleph logo KBP Bibliograficzna
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka  
 
 
KBP Bibliograficzna - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Uchwała nr XXX / 454 / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta w 2012 roku".  Koszalin : Urząd Miejski, 2013. --   1 s. : wykr. ; 30 cm + zał.: Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Koszalina wraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie w 2012 roku. - 30 s.; Uzasadnienie. - 1 s.

Kliknij link "zamówienie", aby złożyć zamówienie dla egzemplarza.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Liczba zamówień Kod kreskowy
Zamówienie
Szczegóły

Udostępniany na miejscu BG Czytelnia regionalna Czytelnia regionalna 66/2013/ds reg I.6b
B44693
No Previous Page No Next Page