Katalog zbiorów KBP
Aleph logo KBP Bibliograficzna
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka  
 
 
  Wybrane rekordy:  Wyświetl wybrane rekordy  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Dodaj do mojej e-półki  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |  Zapytanie SDI  

wszystkie słowa Poprzedni bychawski
Bieżący bychowska
Następny bychowski

Wyniki dla bychowska; sortowanie wg roku, potem autora

Informacje z kolumny "Zasób" należy interpretować następująco:

nazwa agendy(liczba egzemplarzy w zbiorach/liczba wypożyczonych egzemplarzy)

np. status BG Wypożyczalnia( 2/ 1) oznacza:

  1. egzemplarze udostępniane są w wypożyczalni budynku głównego KBP
  2. istnieją 2 egzemplarze, z czego jeden jest wypożyczony

Rekordy 1 - 4 z 4  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Zasób Adres elektroniczny
1

Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; [autorzy] Dariusz Aziewicz, Cezary Banasiński, Adrian Bielecki, Aleksander Braksator, Monika Bychowska, Fabia 2018 BG Wypożyczalnia( 2/ 0)

2

Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel ; aut. Monika Bychowska [i in.]. 2002 BG Wypożyczalnia( 1/ 0)

3
Jovkov, Jordan Stefanov Zbrodnia Iwana Belina i inne utwory / Jordan Jowkow ; tł. z bułg. Helena Bychowska [i in.]. 1975 BG Wypożyczalnia( 1/ 0)

4
Jovkov, Jordan Żniwiarz / Jordan Jowkow ; przeł. Helena Bychowska. 1959 BG Wypożyczalnia( 1/ 0)

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: